Przetargi

2 czerwca 2016

Zapytanie ofertowe P3 dot. projektu i budowy robota. Postępowanie zakończone dnia 15.12.2016r. Wybrana oferta – WAT – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Zapytanie ofertowe P1 dot. systemu klejenia rur HDPE. Postępowanie zakończone dnia 15.12.2016r. Wybrana oferta – Instytut Chemii Przemysłowej

Zapytanie ofertowe P2 dot. głowic optoelektronicznych do robota. Postępowanie zakończone dnia 14.12.2016r. Wybrana oferta – WAT – Instytut Optoelektroniki

Zapytanie ofertowe P5 Reflektometr 08/11/17 Postępowanie zakończone dnia 16.11.2017r. Wybrana oferta – RetArt P.H.U.

 


Firma Kartel Spółka cywilna

realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, którego celem jest przeprowadzenie
prac badawczo-rozwojowych dotyczących projektu:

„Opracowanie i wykonanie mobilnego urządzenia inspekcyjno-inżynieryjnego (robota) przeznaczonego
w szczególności do instalacji kabli teletechnicznych (światłowodów) w rurach kanalizacyjnych”.

Celem projektu jest:

Zbudowanie robota przeznaczonego do prac inspekcyjno-inżynieryjnych a szczególnie do instalacji kabli światłowodów w rurach kanalizacyjnych.

Planowane Efekty:

Rezultatem projektu będzie nowa metoda kładzenia kabli teletechnicznych (głównie światłowodów) i możliwość zastosowania defektoskopii w procesie inspekcji. Oprócz tego kładzenie kabli, defektoskopia oraz inspekcja i naprawa rur będzie możliwa za pomocą jednego urządzenia (po uprzednim przezbrojeniu w odpowiedni moduł). Efektem prac będzie więc mobilny robot do wykonywania prac w rurach kanalizacyjnych w szczególności do instalowania w nich kabli teleinformatycznych. Dodatkowym rezultatem będzie naziemna, mobilna stacja operacyjna (sterowanie robotem oraz będąca jego zapleczem techniczno-informatycznym) oraz zdalne stanowisko operacyjne – Centrum Informacyjne do kontroli pracy robotów, zdalnego ich sterowania oraz wizualizacji i archiwizacji obrazów/danych.

Krótki Opis Projektu:

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które potrwają łącznie 24 miesiące. Prac będą prowadzone we współpracy z jednostkami naukowymi. Planuje się opracowanie pięciu modułów oraz sposobu kładzenia rurek w instalacji, w tym opracowanie receptury kleju. Oprócz tego w ramach badań opracowane zostaną metody defektoskopii badaniu stanu prześwitu rury kanalizacyjne i sposób autonomicznego sterowania robotem podczas pracy. Prace zostaną zakończone przebadaniem robota w warunkach rzeczywistych

Wartość Projektu

5 287 592,39 zł

Dofinansowanie

3 564 893,25 zł