Światłowody to nasza specjalność

Firma KARTEL S.C.

Budujemy Infrastrukturę Telekomunikacyjną

Konfigurujemy sieci komputerowe LAN/WAN

Zarządzamy infrastrukturą teletechniczną w budynkach komercyjnych

Wdrażamy i administrujemy sieciami WLAN

Projektujemy i wdrażamy zabezpieczenia sieci komputerowych

Dostarczamy łącza SDI via FO dla Telewizji

DOFINASOWANIE

Firma Kartel Spółka cywilna

realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, którego celem jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących projektu:

„Opracowanie i wykonanie mobilnego urządzenia inspekcyjno-inżynieryjnego (robota) przeznaczonego w szczególności do instalacji kabli teletechnicznych (światłowodów) w rurach kanalizacyjnych”.

Celem projektu jest:

Zbudowanie robota przeznaczonego do prac inspekcyjno-inżynieryjnych a szczególnie do instalacji kabli światłowodów w rurach kanalizacyjnych.

Planowane Efekty:

Rezultatem projektu będzie nowa metoda kładzenia kabli teletechnicznych (głównie światłowodów) i możliwość zastosowania defektoskopii w procesie inspekcji. Oprócz tego kładzenie kabli, defektoskopia oraz inspekcja i naprawa rur będzie możliwa za pomocą jednego urządzenia (po uprzednim przezbrojeniu w odpowiedni moduł). Efektem prac będzie więc mobilny robot do wykonywania prac w rurach kanalizacyjnych w szczególności do instalowania w nich kabli teleinformatycznych. Dodatkowym rezultatem będzie naziemna, mobilna stacja operacyjna (sterowanie robotem oraz będąca jego zapleczem techniczno-informatycznym) oraz zdalne stanowisko operacyjne – Centrum Informacyjne do kontroli pracy robotów, zdalnego ich sterowania oraz wizualizacji i archiwizacji obrazów/danych.

Krótki Opis Projektu:

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które potrwają łącznie 24 miesiące. Prac będą prowadzone we współpracy z jednostkami naukowymi. Planuje się opracowanie pięciu modułów oraz sposobu kładzenia rurek w instalacji, w tym opracowanie receptury kleju. Oprócz tego w ramach badań opracowane zostaną metody defektoskopii badaniu stanu prześwitu rury kanalizacyjne i sposób autonomicznego sterowania robotem podczas pracy. Prace zostaną zakończone przebadaniem robota w warunkach rzeczywistych

Wartość Projektu

5 287 592,39 zł

Dofinansowanie

3 564 893,25 zł

WSPÓŁPRACA

Uploaded image

NETIA

Uploaded image

T-MOBILE

Uploaded image

EXATEL

Uploaded image

UPC

Uploaded image

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Uploaded image

Telekomunikacja Kolejowa

Formularz kontaktowy